هانی بن عروه المرادی ( رضوان الله تعالد علیه )

 

 

هانی بن عروه المرادی المذحجی یکی از سران وبزرگان یمنی در کوفه زندگی میکرد.اواخر زندگی پیغمبر (ص) درک کرد وسخنان پیغمبر را شنیده واز یاران امیر المؤمنین (ع) است در جنگ جمل , جنگ صفین ونهروان شرکت کرد, واز یاران نهضت حجر بن عدی الکندی ضد زیاد بن ابیه بود .

مسلم بن عقیل در خانه هانی بن عروه اقامت کرد . ابن زیاد شرکت کردن هانی را در نهضت مسلم بن عقیل کشف کرد وایشان را زندانی وبعداٌ شهید کرد ( نقل از کتاب انصار الحسین صفحه ١٢٥ ) .

 

 

هانی بن عروه از اشراف کوفه واعیان شیعه بزرگ قوم مراد بود.رهبر چهار هزار زره ﭘوش و ٨ هزار ﭘیاده بود ( نقل از سفینه البحار جزء ٢ صفحه ٧٣٢).

هانی بن عروه مورد احترام ابن زیاد بود. ابن زیاد بعیادت آنجناب در حال مرض رفت.

هانی در حال ﭘناهندگی مسلم بن عقیل در خانه اش مانع از تسلیم به ابن زیاد شد ( نقل الاعلام زرکلی جزء ٨ ص ٦٨ ).

قاتل هانی غلام ابن زیاد بنام رشید ترکی بود.

شهادت ایشان روز ترویه ٨ ذی الحجه سال ٦٠هـ بود.

عبد الله بن زبیر الاسدی در باره هانی ومسلم بن عقیل اشعاری سروده :

 

ان كنت لاتدرين ما الموت فانظري      الى هاني بالسوق وابن عقيل

الى بطلٍ قد هشم السيف وجهه            وآخر يهوي من طمار قتيل

 

 

روز شهادت اش بروایتی ٨٣ سال عمر شریف اش بود , وبروایت دیگر ٩٠ سال داشت وروز شهادت اش مصادف با روز خروج امام حسین (ع) از مکه مکرمه بود, وقبر شریف اش در کنار مسجد کوفه مقابل قبر مسلم بن عقیل است , ومورد زیارت محبان آهل بیت میباشد.

 

.........  .......... ........... ..........